027 【Lonely Taiwanese Boy】- 豬頭皮

I’M JUST A LONELY TAIWANESE BOY , LIVING IN THIS STUPID COUNTRY
譯 : 我 是 一 個 快 樂 的 台 灣 人   我 所 住 的 地 方 充 滿 人 情 味
I’M JUST CONFUSED EVERYNIGHT EVERYDAY , BECAUSE THE GOVERNMENT IS MONKEY
譯 : 我 每 天 都 過 的 很 充 實   因 為 我 們 有 < 民 之 所 欲 常 在 我 心 > 的 好 政 府

 

A1. 定 定 看 人 冤 家 相 扑 踢 桌 椅   擔 到 底 是 發 生 什 麼 啥 代 誌
一 咧 嘩 講 欲 < 台 灣 獨 立 >   一 咧 常 講 欲 < 中 國 統 一 >
講 無 欲 閣 予 人 欺 侮 台 灣 欲 出 頭 天   講 為 子 孫 萬 代 大 家 愛 有 志 氣
講 啥 咪 < 愛 台 灣 不 愛 中 國 不 可 以 >   講 啥 咪 < 國 軍 不 會 保 護 台 灣 獨 立 >
我 驚 賈 強 欲 死 . . . . . . 我 顫 賈 強 欲 死   我 驚 賈 強 欲 死 . . . . . . 我 顫 賈 強 欲 死

A2. 我 只 是 一 個 LONELY TAIWANESE BOY   毋 識 啥 碗 膏 號 作 民 主 政 治
親 像 攏 共 一 陣 人 咧 < 玩 拼 字 遊 戲 >   汰 有 一 定 愛 < 統 一 > , < 味 全 > 應 該 嘛 可 以
無 人 問 我 咧 煩 惱 啥 代 誌   統 一 了 後 是 毋 是 會 當 啪 卡 濟 七
獨 立 了 後 敢 會 當 閣 不 時 去 KTV   阿 < 老 母 雞 >   蕃 薯 喳 喳 恁 去 死
中 華 民 國 萬 歲 —   台 灣 人 萬 歲 —   消 滅 台 獨 —   一 台 一 中 —
三 民 主 義 統 一 中 國 — 戰 鬥 戰 鬥 戰 鬥 戰 鬥 戰 鬥

A3. 此 邊 有 歸 萬 人 咧 華 < 主 權 獨 立 >   順 煞 有 民 主 豬 腳   蕃 薯
彼 邊 亦 有 人 咧 華 統 一   閣 有 一 寡 老 芋 仔 閣 咧 < 反 攻 大 陸 去 >
我 看 賈 霧 沙 沙 擔 是 咧 變 啥 < 飛 機 >   耶   忽 然 間 看 一 咧 小 姐 閣 生 了 真 亮
點 胭 肢 穿 < 露 背 裝 > 又 閣 露 < 肚 臍 >   我 卡 緊 兌 伊 來 去 卡 要 緊
小 姐 小 姐   汝 幾 歲   小 姐 小 姐   汝 嫁 昧   小 姐 小 姐   汝 幾 歲   小 姐 小 姐   汝 甘 有 拉 皮
小 姐 小 姐 . . . . . .   喂   你 有 完 沒 完   煩 不 煩 阿   像 蒼 蠅 一 樣   嗡 嗡 叫   真 討 厭

A4. 阮 爸 講 政 府 攏 咧 假 神 假 鬼   明 知 著 無 共 國 閣 佇 遐 裝 青
阮 老 師 講 < 一 個 中 國 絕 對 不 能 放 棄 >   阿 無 < 中 共 的 飛 彈 > 著 會 佇 咱 頭 頂 < 飛 來 飛 去 >
阿   我 猶 原 欲 來 去 < 東 區 > SOGO 和 < 西 門 町 >   ABOSOLUTE, TWILIGHTZONE 給 跳 歸 暝
PHEN 車 兌 台 北 PHEN 賈 淡 水   反 正 我 只 是 一 咧 LONELY TAIWANESE BOY   無 汝 是 欲 安 怎
總 統 蔣 公   你 是 世 界 的 偉 人   你 是 民 族 的 救 星   總 統 蔣 公 . . . . . . 軍 閥 . . . 耶 . . . 哇   昧 記 得 阿

I AM JUST A LONELY TAIWANESE GIRL, I HATE THIS COUNTRY VERY MUCH,
譯:我是逼不得已才來唱這 麼一 段             我很不喜歡唱歌雖然我很會唱
BUT I CAN NOT HELP FALLING IN LOVE, BECAUSE JUTOUPI DISGUSTING
譯:但是有一天一不小心去探豬頭皮的班   說唱了可領五百塊我只好看在伍佰的份上

【Lonely Taiwanese Boy】

作詞:林台立
作曲:豬
編曲:陳柔錚
專輯名稱:笑魁念歌III-我家是瘋人院
發行:魔岩唱片
日期:1995-11-25

朱約信這位以豬頭皮為藝名轉戰台灣歌壇的音樂怪才,於1994至1995年短短一年半間­連續推出《我是神經病》《外好汝甘知》《我家是瘋人院》三張說唱專輯,淺顯直白的歌詞­在嬉笑怒罵之間暗藏殺機,在天馬行空般誇張不羈的音樂編排和信手拈來卻匠心獨運的音樂­採樣互相襯托下,豬頭皮從草根階層的視角對動盪時期的台灣社會怪現象進行了痛快淋漓的­揭露、諷刺和抨擊,既樹立了「笑魁念歌」這一獨樹一幟的音樂品牌,也扛起了台語說唱這­種帶有強烈本土特色的音樂大旗,豬頭皮也因此進入台灣說唱樂的殿堂人物之列。

發佈留言